onsdag 12 april 2017

Att rita!

Smaragden

Att rita och måla är aktiviteter de flesta barnen på smaragden gärna deltar i. I dessa aktiviteter utvecklar barnen bland annat sin finmotorik, förmågan att koordinera sina mindre muskelgrupper, som i sin tur gynnar deras skriftspråkliga utveckling i ett längre perspektiv. Barnen får även möjlighet att uttrycka känslor och bearbeta sin omvärld/sina upplevelser.

Vi reflekterar just nu mycket kring vilka färger som används, vilken färg olika saker har m.m detta gör barnen både verbalt och i allt större och större utsträckning med hjälp av teckenspråk! 

"Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer," (Läroplan för förskolan, 2016, s.11)

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner," (Läroplan för förskolan, 2016, s.10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar