tisdag 25 april 2017

Demokrati på Pärlan


Pärlan:

Inför äggrullartävlingen planerade vi tillsammans hur vi skulle frakta vårt ägg på ett roligt sätt. Barn och vuxna fick fundera ut förslag. Alla presenterade sina ideer i storgrupp. Nästa dag hade vi omröstning om saken. Alla i gruppen hade rösträtt som symboliserades av lika höga legobitar. Varje förslag fick röster av oss. Därefter räknades legobitarna och byggdes ihop så att alla kunde mäta och se vilket förslag som fått flest röster.


Barnen tyckte att det var lätt att se vilket förslag som vunnit. Det var att ägget skulle rulla nerför en rutschkana.
Nästa fråga var vem som skulle representera Pärlan i tävlingsbanan. Många, men inte alla, kunde tänka sig att rulla ägget. Därför drog vi lott om detta, bland dem som gärna ville. Det blev Milla. Barnen var delaktiga i beslutsfattandet och hade lätt att acceptera resultatet,

Våra värdeord: GLÄDJE  VÄLKOMNANDE TILLIT DELAKTIGHET FRAMTIDSTRO UTFORSKANDE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar