fredag 12 maj 2017

Veckans förändringar

Rubinen röd
När vi planerar hur vi ska ha det på rubinen är det tusen pedagogiska tankar som vi går igenom och reflekterar över. Varför ska vi ha former av olika slag i mattehörnan? Hur använder vi oss av påsarna där och vad har ljud egentligen med matte att göra? Vi inspireras av barnen och varandra för att skapa miljöer där barnen trivs. Lustfylld lärande är målet. Kom gärna in och titta på våra miljöer som ständigt är i omvandling. Säg vad ni tycker. Fråga barnen. Kom med förslag. Vad tycker dina barn om?

"Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar"(Lpfö 98 rev16).

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar