fredag 5 maj 2017

Staden

Rubinen röd

Rubinerna är allt mer intresserade av att bestämma över sig själva och de miljö som omger dem. Därmed är grunden lagd för vår stad som skall växa. Barnens idéer tas tillvara på och vi skapar tillsammans.

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet
att påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
miljö, och
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom
att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar