fredag 16 juni 2017

Fantasi!

Barnen på Smaragden börjar i allt större utsträckning leka rollekar där de själva kliver in i en annan roll och låtsasleken där fantasin får allt mer större plats och blir därmed mer synligt.

Några av barnen ville pyssla med "majskrokarna" vilka plockades fram.


Här är ett barn som byggde ett flygplan av majskrokarna! Här flyger det runt runt, ibland landar det också. 

Ett annat barn hade mat på tallriken och när trasan lades över den så var det för att man ska kunna spara maten i kylskåpet.  "Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens
och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem" 
(Läroplan för förskolan, 2016, s.6)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar