torsdag 24 augusti 2017

Topasen

Välkommen tillbaka alla topaser.

Äntligen är vi tillbaka efter en skön sommar och redo att ta oss an ett nytt läsår här på Topasen!

Vi startar hösten på bästa sätt med gemenskap och nya lärmiljöer att utforska tillsammans.

Lpfö 98 rev. 2016

Miljön
ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.


Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar