fredag 25 augusti 2017

Välkomna tillbaka

Välkomna till en ny termin, vi har sett fram emot att träffa alla barn och familjer!

Såhär i början har vi arbetat fram nya miljöer på Rubinen. Vad förväntas av oss i de olika miljöerna. Vi har bland annat ändrat tillbaka bilrummet till ett känselrum. Där får vi skapa och låta kreativiteten flöda. När vi har skapat klart får vi om vi vill ta ett kort för att sedan sortera allt.

Fråga gärna era barn vad man gör i känselrummet.
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö" (Lpfö 98 rev 2016, s.12)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar