onsdag 20 september 2017

Blodet

Rubinen
Grupp 1

Det hetaste ämnet som vi börjar att arbeta med på Rubinen blir blodet. Vi börjar att titta på en film i matsalen "en cellsam historia" om blodet. Denna film har vi sett två gånger och efter haft reflektion tillsammans med barnen. Vi pedagoger har samlat in dokumentation kring vad barnen säger om blodet för att kunna ta med det till reflektion.

I grupp 1 började vi med att titta i en av böckerna som vi lånade på biblioteket. Vi pratar om vad det röda blodet är och det blåa. Fråga gärna era barn vad de olika färgerna betyder! Därefter får två och två tillsammans skapa en kropp och därefter rita det röda och blåa blodet. 


Här förklara två barn vad det röda och blåa blodet betyder. 
Här får vi samarbeta och fundera kring hur vi ska rita det röda och det blåa blodet.
"Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara" (Lpfö 98 rev 2016, s.15)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar