torsdag 7 september 2017

Pärlan utforskar ute och inne på förskolan

Pärlan:

Nu har vi välkomnat en grupp ettåringar på Pärlan till deras första år i förskolans värld. Det blir många nya intryck för dem att träffa varandra, personal och andras föräldrar och anhöriga. Barnen börjar nu vänja sig vid att vara här utan föräldrar. De upptäcker spännande saker i sin nya miljö och successivt utforskar vi tillsammans.
TILLIT


UTFORSKANDE


GLÄDJEDELAKTIGHET

"Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande."  (Lpfö 98/16, s. 9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar