fredag 8 september 2017

Pedagogisk dokumentation

Rubinen

På reflektionen i onsdags satt vi pedagoger och gick igenom alla gruppers mind maps. Vi reflekterade kring vad vi kunde se. Vi såg att det var tre ämnen som var "hetast" i grupperna. 
Det var: 

- Hjärnan
- Blodet
- Magen/matsmältningen 

Därefter tog vi tillbaka reflektionen till barnen för att göra dem delaktiga i processen och skrev ut tre bilder på just hjärnan, blodet och matsmältningen här arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Vi delade upp oss i våra smågrupper och reflekterade över vad det var vi hade gjort gången innan (mind maps). Därefter fick barnen ett hjärta att sätta på den bild de tycker skulle vara intressant att arbeta med. Vi var tydliga och berättade för barnen att det ämne som får flest hjärtan på hela Rubinen är det ämnet vi till en början startar upp med i vårt projekt stopp min kropp.  "Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll"  (Lpfö 98 rev 2016, s.12)


"Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara." (Lpfö 98 rev 2016, s.15)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar