måndag 4 september 2017

Projektingång - Stopp min kropp

Rubinen 

Vi pedagoger reflekterat över projektingång och har nu även påbörjat arbetet med barnen i våra grupper. Båda grupperna börjar med att göra mind maps med barnen och dokumenterar vad de säger när en pedagog säger "Vad blir du nyfiken på när jag säger kroppen" Barnen blir då delaktiga i projektet och verksamheten.

Vi har ett tecken för vårt projekt som heter "Stopp min kropp. Be gärna era barn visa tecknet för er. 

Våra mind maps sitter uppe på processväggen och kommer bli ingången på projektet. Vi pedagoger tar med dem till reflektionen och reflekterar över vad barnen har sagt. Utifrån detta kommer vi sedan skapa "ämnen".

I en grupp i grupp 1 lekte vi en kroppslek. Här fick barnen uppdrag av pedagogen, till exempel sätt din armbåge mot X knä och så fick hela gruppen ett uppdrag.  Denna lek uppskattade barnen och vi hade väldigt roligt tillsammans och fick känna GLÄDJE samtidigt som vi fick tänka efter vart kroppsdelarna sitter. Om vi inte ville göra något kunde vi säga "stopp min kropp"
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation" (Lpfö 98 rev 2016, s.12)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar