fredag 29 september 2017

Pumpa blod

Rubinen
Grupp 1

I grupp 1 har vi pratat mycket om hur kroppen, hjärtat och lungorna hör ihop med blodet. När vi har arbetat med detta har vi kommit in mer på lungorna och hjärtat. Vi har blivit nyfikna på hur hjärtat pumpar blodet och vad som händer med kroppen och lungorna när vi andas in syre. Vi har fått prova att pumpa ut blod med hjälp av en pump och målarfärg. 

Först går en pedagog runt och "pumpar" lite på barnen. Därefter får barnen prova att pumpa och att känna. 
Vi pedagoger hade innan förberett med målarfärg och papper men innan vi tog in barnen till aktiviteten frågar vi dem va de tänker att vi kan använda som kan vara blod. Förslagen som kommer upp är bland annat tråd, pinnar, pennor och så målarfärg. Denna bild återgår vi till hela tiden och har med den i projektgruppen samt vid reflektion. 
Vi kommer att gå vidare med att fortsätta pumpa ut blod med hjälp av olika saker. Nästa gång testar vi kanske på att använda oss av trådar. Hur kommer det gå?

"Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek,socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande" (Lpfö 98 rev 2016, s.6-7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar