fredag 29 september 2017

Topasen

Topasen

Vi går till en park!

I måndags var det fint väder och då passade vi på att gå till en park!


Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016 sida 7:

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar