fredag 15 september 2017

Vi rensar på Smaragden!

Smaragden


I måndags när förskolan var stängd hade personalen en kompetensutvecklingsdag och då påbörjades ett projekt med målet att Taborsberg ska bli en kemikalie-smart förskola. Det är ett arbete som bland annat handlar om att personalen ska bli mer medveten om hur olika kemikalier kan påverka barns/människors hälsa och vilka material/ämnen vi ska undvika/inte köpa in i vår verksamhet.


Vi personal på smaragden har påbörjat det arbetet genom att rensa bland vårat material på avdelningen,  

Den här leksaken är gjord av godkänd plast och inom Europa så den behåller vi! 
 

Vi har bytt bort våra plastburkar och använder bättre alternativ för förvaring av vårt pysselmaterial.

"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet"  (Läroplan för förskolan, 2016, s.7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar