onsdag 4 oktober 2017

Bockarna bruse!

Smaragden

Sagor och berättelser i många olika former är något som verkar fängsla och intressera de allra flesta
av smaragdens barn! Vid samlingen togs berättelsen om de tre bockarna bruse fram och berättades tillsammans med de små figurerna! Barnen satt på mattkanten helt försjunkna i sagan som berättades.

Eftersom intresset från barnen är så stort är böcker/litteratur/berättelser/sagor ett spår vi tillsammans kommer arbeta vidare med i vårt projekt!
" Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra," (Läroplan för förskolan, 2016, s.10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar