måndag 30 oktober 2017

Massagesagor!

Smaragden

UTFORSKANDE

I slutet av förra veckan har vi började vi introducera massagesagor, 
Det är en annan typ av saga än de vi hittills använt oss av och ger en större bredd i smaragdens projekt "sagor". Många av barnen har visat intresse för dem efter våra samlingar/möten genom att komma fram till en pedagog och fråga om han/hon kan berätta en massagesaga/massera dem.

Barnen masserar även på egen hand, på varandra/andra barn men också på oss pedagoger. 

"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen." (Läroplan för förskolan, 2016, s.7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar