torsdag 19 oktober 2017

Matematik!

Smaragden


Den senaste tiden har det introducerats nytt material på Smaragden.
Barnen räknar allt mer och mer och detta är något vi vill stimulera och uppmuntra våra barn till att göra. Där har våra nya elefanter har blivit en riktig magnet för många av dem.

Med detta material utmanas barnens matematiska tänkande.
Barnen tränar sin räkneramsa genom att bland annat räkna hur många elefanter de har framför sig.
De intresserar sig för siffrorna på deras ryggar och försöker ställa de på rad i nummerordning. De diskuterar huruvida elefanterna är stora eller små och sorterar dem beroende på vilka färger de har. 


Här är ett barn som med hjälp av ett lock försöker ställa elefanterna i en cirkel. 

Hur många elefanter står på rad? 
Här är ett barn som håller på att ta reda på det! 


"Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen – stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling," (Läroplan för förskolan, 2016, s.11)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar