måndag 16 oktober 2017

Ny lärmiljö

 Rubinen

I vår ateljé har ett staffli kommit upp. På ena sidan är det som en whiteboardtavla, här kan vi bland annat skriva olika bokstäver eller som en pedagog inspirerade barnen till att rita självporträtt. Några andra blev sugna på att rita av bland annat dinosaurier. de som vill får ta en bild på det vi skapat för att sedan sudda ut och göra något nytt. 
"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande" (Lpfö 98 rev 2016, s.7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar