fredag 27 oktober 2017

Vad hände med osten?

Rubinen

En blandning av grupp ett och två har undersökt våra ostar. Vi räknade att ostarna nu har varit ute i fem dagar och våra andra ostar i kylskåpet i fem dagar. Det är viktigt enligt oss att ta fram våra gissningar på vad barnen trodde skulle hända innan vi undersöker vad som egentligen har hänt. Barnen får titta, känna, lukta, tänka och komma med uttalande om vad de upplever ha hänt. Efter vår initiala undersökning går vi vidare med att ta fram mikroskop. De olika ostarna går under gluggen och barnens resultat lyder följande. Ostarna i kylskåpet är som "vanliga" ostar. Osten ute som har hanterats med smutsiga händer är möglig men hade också något vitt på sig som den orörda osten saknade. Vi letade på nätet efter vad de olika sakerna på ostarna var och kom fram till att mögel är en sorts svamp. Barnen kom också fram till att smutsiga händer på mat innebär att andra sorters mögel bildas. 

Arbetslaget ska 
  • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, (LPFÖ 98 rev 16)

Vi dokumenterar som "riktiga" vetenskapsmänniskor. 


Mögel ser ut som små trådar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar