torsdag 26 oktober 2017

Vi skapar spindlar!

Smaragden

GLÄDJE   DELAKTIGHET

Denna vecka har barnen börjat skapa spindlar, det är en insekt som intresserar barnen väldigt mycket  när vi till exempel lyckas hitta dem ute på förskolegården. Nästa vecka den 31 oktober är alla Smaragden-barn inbjudna på halloweendisco, vad passar bättre än att hänga upp runt om på avdelningen än just spindlar? :) 

Barnen har valt vilken färg/färger de vill ha på sina spindlar.

När färgen torkat var det dags för spindeln att få några ben, flera av barnen noterade att de hade många ben. Vid detta moment fick barnen möjlighet att träna sin finmotorik, det var ibland riktigt "pilligt" att försöka trä igenom piprensaren i hålen. 

När benen var på plats fick spindlarna sig några ögon, ett av barnen poängterade "kan ju inte se annars".


"I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa" (Läroplan för förskolan, 2016, s.6)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar