onsdag 22 november 2017

Att arbeta med tecken

Rubinen

Idag när vi delade in oss i olika grupper arbetade en grupp med tecken kring Lucia. En annan grupp fortsatte att göra familjeporträtt, en grupp arbetade med lego samt vatten och en annan grupp arbetade med samarbete med byggmaterial. 

När en aktivitet är snyggt framdukad och förberedd är det lättare att fånga barnen i det vi ska göra. 

Vi börjar med att gå igenom tecken igen sen får var och en välja ett tecken som de ska klippa ut och sen rita det de väljer.
'


Vi får skriva våra egna namn som vi sedan limmar dit.

När vi är klara med våra teckenteckningar sätter vi oss tillsammans och går igenom andra tecken kring jul som vi blir nyfikna på.

"Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska" (Lpfö 98 rev 2016, s.7)

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer
som i tillämpning.(Lpfö 98 rev 2016, s.7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar