fredag 17 november 2017

Barnkonventionens dag

Den 19 nov firar vi dagen med att våra lyktor tänds vid värmekyrkan. Idag har vi haft vår egen dag där vi tänt lyktor, lyssnar på musik och dansat.


UNICEF Sverige arbetar bl.a för:
  • att stärka barns rätt till information om och möjlighet till delaktighet i frågor som rör dem.
  • att alla barn som är i behov av skydd och stöd från samhället, garanteras en rättssäker, individuell prövning, samt insatser utformade med utgångspunkt i barnets bästa.
  • ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer, såsom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård, när det gäller att stötta enskilda barn. 
  • att barnrättsperspektivet ska bli starkare i det svenska biståndet, i både policyer, strategier och insatser
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar