måndag 20 november 2017

Barnkonventionens dag

Rubinen 

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen.

Idag har vi erbjudit aktiviteter som är kopplade till barns rättigheter. 


En aktivitet som erbjöds var att rita sin familj. Vi pratar om att familjer ser olika ut. Några av våra bilder sitter nu uppe vid toaletterna.

Det erbjöds teckningar att fylla i med olika texter om barns rättigheter. Vi pratar om de olika texterna. Några av bilderna som blev klara sitter på väggen vid torkskåpet. 
Vi fick sitta och titta i våra kompisböcker som är kopplade till artiklar från barnkonventionen.
Vi erbjöd en film om barns rättigheter.

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen"  (Lpfö 98 rev 2016, s.4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar