torsdag 23 november 2017

Matsmältningen

Rubinen

En projektgrupp har varit inne idag och arbetat med matsmältningen. De har använt sig av olika tillvägagångssätt för att rita de delar inuti kroppen som tar hand om matsmältningen. Rita av ifrån ljusbord, använda fönstret som ljusbord och använda projektor är metoder som flitigt använts. Innan och under tiden de har arbetat har vi fört samtal om kroppsdelarna och matsmältningen som ett naturvetenskapligt fenomen. Exempelvis var alla delar sitter och vad de är till för. Barnen har fått ställa frågor, dela med sig av funderingar och utforska tillsammans.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap" (Skolverket, 2016, s.10).

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Skolverket, 2016, s.10).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar