torsdag 7 december 2017

Bygghörnan

Rubinen

Rubinerna har flera olika stationer där de spenderar dagarna med att bl.a lösa uppgifter.

Hur ser en robot ut?
Kan ni bygga ett torn som är lika långt som Emma?
Hur kan vi släppa en kula och få den att rulla till andra sidan rummet?
Bygg något stabilt som inte ramlar av ett rullande boll.

Problemlösning är en del av barnens vardag och när de får uppdrag blir de oftast så entusiastiska och använder allt de kan för att lösa problemet.

I Lpfö står det:
"Ett medvetet bruk av leken för att
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens
och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem."

När vi pedagoger finns med i leken kan vi se och reflektera över vilka olika nivåer barnen ligger på och vad som kanske behövs för att ge dem det lilla extra för att själva kunna klara av uppgiften och känna att de lyckas. Vi tränar teknik, matte, samspel, språk, motorik, fysik, fantasi och mycket annat. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar