tisdag 5 december 2017

Hur ser man ut när.....

Smaragden

UTFORSKANDE   GLÄDJE   


Förra veckan pratade vi väldigt mycket om känslor, ett område som vi talar om dagligen men som vi kommer väva in i vårt projekt allt mer och mer så att det får en större plats.


I fredags ställde vi oss frågan: 
Hur ser man ut när man är ledsen/glad/arg/busig?

Barnen gjorde då grimaser för att visa:

Här är ett barn som visar hur man ser ut när man är busig!

Här är vi ledsna!Vi tog bilder på alla grimaserande barn som ville och satte upp dem på väggen ovanför våra speglar. 
Där kan barnen både gissa vilka känslor barnen på bilderna visar men också själva stå framför spegeln och se hur de själva ser ut när de ser arg, glad, ledsen eller arg ut. "Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling." (Läroplan för förskolan, 2016, s.4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar