måndag 11 december 2017

Maxat

Rubinen

Förra veckan kunde ni läsa om att byggen har tagit fart på Rubinen och att vi bland annat bygger maxatbanor och leker med bollar i. Det är några barn som började med det för att de hade sett barnprogrammet som heter maxat. Vi pedagoger uppmärksammade sedan att andra barn som inte sett programmet blivit inspirerade att bygga banor de med och just nu byggs det flera olika banor VARJE dag på Rubinen. Era barn är verkligen bra på att skapa avancerade banor tillsammans! Här har ni några bilder på banor. 


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98 rev 2016, s.10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar