fredag 8 december 2017

Rubinen

Skapandet i byggen har verkligen tagit fart på Rubinen. Vi bygger stora och avancerade byggen tillsammans där vi sedan leker på olika sätt. Det kan vara med dinosaurier, maxat byggen med bollar, olika rollekar med mera. Vi pedagoger ser att barnen inspirerar varandra i byggen och det är något vi tycker är intressant att observera. 

När vi bygger tillsammans får vi öva på att samarbeta och att lyssna på varandra. Vi behöver komma överens om hur vi ska bygga och vad som kan fungera. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar