onsdag 28 februari 2018

Det kompetenta barnet och matematik

Rubinen

Era barn blir mer och mer intresserade av matematik vilket vi tar till vara på och ger dem material för att kunna utmanas. Nu har vi även skapat en matematikhörna i ateljén där vi även tagit in rutblock som barnen får arbeta i. Vi pratar om olika matematiska begrepp som hälften. Vad är det? och hur kan vi tänka hälften på ett konkret sätt och genom det kompetenta barnet. 

Här frågar barnet vad hälften betyder. 
Vi tror på det kompetenta barnet och därför förklara pedagogen vad hälften betyder och därefter tar fram material och frågar hur ska ni göra nu? Ni ska dela i två högar och det ska vara lika många i varje hög. 
Sen tar vi nästa tal. Först får de räkna så de har lika många som talet de ska dela. Därefter ska de tillsammans bilda två högar med lika många i. Här får vi tillsammans diskutera kring matematik och begrepp samt att de får träna på att lyssna på varandra och tänka lösningsfokuserat. Hur var det nu vi skulle göra? Pedagogen är härvarande och medforskande och finns där för att utmana och stötta men låter barnen i första hand lösa uppgiften.  

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar" (Lpfö 98 rev 2016, s.9-10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar