torsdag 22 februari 2018

Klippa efter linjer!

Smaragden

På smaragden arbetar vi pedagoger hela tiden för att utmana barnen där de är och för att detta ska ske behöver komma på och utveckla bl.a. material. Idag utmanade vi barnens finmotorik, vi tog ett vanligt papper och ritade några sträck på dem och därefter utmanades barnen att klippa utefter dem. 


Kompisarna övade på allt från att hålla och klippa saxen med en hand till att koncentrerat klippa utefter linjer! Som sagt, varje barn utmanas där de är i sin utveckling!

Bland det bästa en pedagog kan höra är glädjen när barnen själva inser att de KAN och litar på sina egna förmågor!  


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande," (Läroplan för förskolan, 2016, s.9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar