onsdag 14 februari 2018

Nytt material och miljöer på Tellus!

Smaragden

UTFORSKANDE  DELAKTIGHET
Hos oss på Tellus har det denna vecka tillkommit nytt material och en ny miljö som har fångat barnen väldigt bra. I kuben har nya blommor och plattor, samt djur och byggklossar gett upphov till helt nya lekar som vi pedagoger inte sett barnen leka i så stor utsträckning. 


Barnen skapar lekar tillsammans med upp till 4 kompisar samtidigt med många roller där barnen tränar sina sociala och kommunikativa förmågor. De de samspelar i leken genom att de väntar på sin tur, de lyssnar på varandra för att kunna utveckla fortsätta handlingen/storyn i leken.
 

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden." (Läroplan för förskolan, 2016, s.6)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar