torsdag 22 februari 2018

Räddningstjänsten på Himmelstalund!

Smaragden 

GLÄDJE  UTFORSKANDE 


 I tisdags var alla smaragder iväg på en liten utflykt till himmelstalundsfältet! 
Räddningstjänsten hade sin årliga uppvisning och eftersom barnen ofta pratar om brandbilar på Smaragden så var det självklart att vi behövde ta oss dit och se alla fordon och hur de arbetar när de är i tjänst! 

På väg till brandbilarna! 

 De spelades upp olika scenarion och ett av dem handlade om två tjuvar.

Tjuvarna stal en bil som de sedan krockade i en annan bil så en ambulans fick tillkallas för att en av tjuvarna hade gjort sig illa och därefter tillkallades en bärgningsbil som körde bort de kvaddade bilarna. 


Tjuvarna stal inte bara en bil utan satte också eld på det lilla huset. Då fick brandbilarna tillkallas och med vattnet brandbilen släckte brandmännen elden! 

Vi upplevde att barnen uppskattade den lilla utflykten och vid maten efter hemkomsten till förskolan samtalades det friskt kring det vi upplevde på Himmelstalund. 


Fråga gärna barnen hemma:
Vart ringer man om det till exempel börjar brinna eller om någon gjort sig illa? 


 "Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö." (Läroplan för förskolan, 2016, s.4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar