fredag 16 februari 2018

Spindlar på Jorden!

Smaragden

GLÄDJE  UTFORSKANDE  DELAKTIGHET  

På tisdag förmiddag hittade barnen på Smaragden en spindel på avdelningen, den väckte en stor fascination och på grund av detta har Jorden ägnat en stor del av veckan till att lära oss mer om spindlar, reflektera över hur de ser ut och skapa egna spindlar på många sätt!
Barnen tittade på spindeln genom ett förstoringsglas!


Pedagog: Hur många ben har spindeln?
Barn: MÅNGA!!
Vi kom fram till att spindeln har 8 ben.
Barn: spindeln är hårig
Barn: spindeln är djur, inte som jag. Jag har armar!
Pedagog: Vart bor spindeln?
Barn: (funderar en stund)....på taket!  

Pedagog: Vad ska vi göra med spindeln?
Barn: Ta ut!
Pedagog: Tror ni spindeln tycker om snö?
Barn: Ja, snögubbe!

Barnen använde tuschpenna och ritade sina egna spindlar.

Barnen skapade spindlar i trolldeg som vi sedan lät torka!

Tillsammans gjorde vi en stor spindel och på frågan "hur många ögon har en spindel tror ni?" blev svaret "många!". Tillsammans såg vi till att spindeln fick många ögon.

"Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras." (Läroplan för förskolan, 2016, s.6)

"Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter." (Läroplan för förskolan, 2016, s.9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar