torsdag 22 februari 2018

Tankar om vår jord

Rubinen

Rubinernas tankar kretsar kring kärlek, vår planet och vänner. Barnen blandar olika projekt vi har haft och analyserar själva för att se samband mellan fenomen. Funderingar vi vill dela med oss till barnen är kring ansvar.

"Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet."(LPFÖ98rev16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar