tisdag 6 februari 2018

Topasen

Topasen

Kompis händer

 Vi tränar finmotorik med sax.

I vårt arbete KOMPIS så har barnen fått klippa ut sin hand klistrat på sitt foto och motiverat hur man är en bra kompis. Dessa har sedan tagit plats runt solen på vår projektvägg.


Lpfö 98 rev 2016 Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar