fredag 2 februari 2018

Värdegrundsarbete på smaragden!

Smaragden


På smaragden är det väldigt viktigt att vi är bra kompisar mot varandra och av den anledningen är det viktigt att verksamheten utmanar barnen och att de får reflektera över  de värden som är viktiga för oss i vårt samhälle. 

Vid bl.a. samlingarna har vi börjat läsa våra kompisböcker om kanin och igelkotts äventyr som även dramatiseras med hjälp av handdockor. Det finns totalt 10 stycken kompisböcker som grundar sig i barnkonventionen och behandlar bland annat " säg stopp", " samarbeta" och att "dela med dig". 


Barnen har anammat mycket av budskapen vi läst om i böckerna och bland annat påminner de gärna varandra om att säga stopp om någon gör något tokigt och att dela med sig av material . Vi kommer arbeta vidare med dessa böcker och deras budskap på många olika sätt! 
"En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen." (Läroplan för förskolan, 2016, s.4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar