fredag 9 februari 2018

Vi målar babblarna

Pärlan:

Vi ser att färgen är lik Doddo. Färgen är blå. Vi målar Doddo med blå färg. Sedan klistrar vi på Doddos ögon på målningen. Är det inte likt, så säg?


"Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter."                   (Lpfö 98/16, s. 9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar