fredag 2 mars 2018

Matematik

Rubinen röd

Ett förhållningssätt vi pedagoger har kallas av vissa för ett musiskt förhållningssätt, Dvs hur lär vi ut klassiska ämnen med hjälp av andra ämnen. Förutom våra olika sorters mattebord tränar vi också matte på gården, när vi äter, på möten etc. Leken är i fokus och vi använder flera sinnen för att lära.

Arbetslaget ska:
utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,(LPFÖ98rev16)


Vi tränar former med hela kroppen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar