måndag 19 mars 2018

Matematik

Rubinen

Innan jul köpte vi in Yatzy till Rubinen, vilket har varit ett väldigt omtyckt spel. Yatzy är ett bra spela att använda i undervisningen kring matematik. Tillsammans räknar vi och ber varandra om hjälp. Vi får tänka och funderar kring olika resonemang som till exempel vad som är bäst att spara på. Om jag får tre stycken fyror och två stycken sexor, vilken ska jag chansa på och vad har jag haft innan? 
Med hjälp av varandra och prickarna på tärningarna kan vi räkna ut hur mycket det blir och vilken siffra vi ska skriva.

Men hur ser egentligen siffran 24 ut?    "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang" (Lpfö 98 rev 2016, s.9-10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar