onsdag 7 mars 2018

Panta burkar

Rubinen

När vi har varit på returpunkten har flera barn blivit nyfikna på att panta burkar och vart burkarna kommer sedan. Flera har även visat intresse för återvinning och återanvändning. Vi ville därför börja samla burkar med barnen för att sen gå och panta dem. Pengarna vill vi skänka till en organisation. Vi kommer att presentera olika organisationer så att barnen får möjligheten att välja en.

Detta märke ska ni leta efter på burkar.
Om ni ser det märket går burken att panta. 
”Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas”. (Lpfö 98 rev 2016, s.11)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar