fredag 23 mars 2018

Påskpyssel!

Smaragden

DELAKTIGHET

Under denna vecka har barnen får möjligheten att påskpyssla. Det har funnits uppdukat olika material och barnen har själva fått  välja ifall det är något som intresserar dem. Därmed har vissa barn kanske gjort tre pyssel medan någon inte alls fann de aktiviteterna intressanta och inte gjorde något av de pyssel som erbjöds. 

De flesta pysslen finns att beskåda i vårt glasskåp och på väggarna i hallen :) 
"Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter
som gäller i ett demokratiskt samhälle." (Läroplan för förskolan, 2016,s.14)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar