torsdag 29 mars 2018

Projektmodell

Här introducerar vi vår projektpärm där det finns bilder och text på vad vi gör i projektet som vi pedagoger bland annat arbetar med under våra reflektioner (projektmodell i powerpoint) . En pedagog skapar en plats för vår projektpärm. 


Vi pedagoger uppmärksammar att projektpärmen är intressant och bara någon dag efter att vi har skapat en plats för den ser en pedagog ett barn stå och titta i den. Pedagogen går fram och frågar om hen får ta kort när barnet tittar i den. De tittar sedan tillsammans i den och barnet berättar vad som händer på de olika bilderna och vilka aktiviteter han har varit med på och vilka han inte har varit med på men har fått höra om.
Rubinen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar