fredag 2 mars 2018

Smaragden träffade Alfons!

Smaragden

UTFORSKANDE  GLÄDJE  


I måndags gjorde vi en utflykt, tillsammans åkte vi spårvagn ner till resecentrum och inne på tågstationen träffade vi Alfons Åberg! 
Inne i tågstationen har det  gjorts i ordning ett rum inspirerat från sagorna om Alfons Åberg.

I detta rum fanns det många saker att upptäcka... 

...bland annat en bil/tåg, som har åkt i en tunnel....

...Alfon Åbergs helikopter.... 


och Alfons-spel! 


Under hela veckan har vi tittat tillbaka på bilderna från utflykten, berättat för varandra och reflekterat vad det var vi upplevde. Vi ser fram emot nästa gång vi åker dit!

"Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan
ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ
och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens." (Läroplan för förskolan, 2016, s.6)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar