tisdag 6 mars 2018

topasen

Topasen

Såhär kan det se ut när vi bygger om och ändrar i våra miljöer på Topasen!
Samarbete!
Barnens intressen styr vår miljö.
Det är viktigt att barnen känner sitt inflytande över miljön de vistas i.

LPFÖ 98 rev 2016 Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

LPFÖ 98 rev 2016  De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar