fredag 9 mars 2018

Topasen


Pappersstrimlor

Tre topaser fick gå upp till biblioteket där fann de ett bord med pappers strimlor och ett par säckar fyllda med mera strimlor.

Barnen fick ingen information vad de skulle göra med detta.
Vi ville utmana dom att använda sin fantasi helt utan ramar.


Fantasi är förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar, i ett ögonblick då de inte upplevs genom syn, hörsel eller andra sinnen. Fantasi är psykets arbete som hjälper till att skapa. Fantasin hjälper till med att ge mening åt upplevelser och förståelse för kunskap; det är en grundläggande konstruktion genom vilken människor förstår världen, och den spelar också en viktig roll när man ska lära sig nya saker. Källa Wikipedia 

 Oj vad mycket papper!
 Hmm... 
 Efter en liten stund började ett av barnen att känna på strimlorna.

Barn 1 - Det känns taggigt?!

 Barn 1 smittade efter en stund sina vänner som då också började känna på pappret och kasta upp det lite lätt i luften. 

 En stund senare upptäcker barnen att de kan ta upp massor strimlor och slänga upp det i luften!
Helt plötsligt har papperet förvandlats till snö och vatten.
 Det gula blir vatten och det vita blir snö.
Det snöar i hela biblioteket och ner på golvet!

Barnen känner med hela kroppen.
De badar, kastar snöbollar och simmar.
Barnen jämför mängden papper och längden på strimlorna.
Tillslut bygger de även ett hus av allt papper.

Detta är ett arbete en av våra pedagoger gör genom en kurs i pedagogisk dokumentation.
Barnen möter materialet papper, två pedagoger dokumenterar händelse förloppet.

Lpfö 98 rev 2016 • personalen får kontinuerligt kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar