fredag 2 mars 2018

Vi bekantar oss med geometriska former!

Smaragden 

UTFORSKANDE   TILLIT   DELAKTIGHET  

I veckan har vi pratat väldigt mycket om geometriska former och vi har börjat lägga på minnet vad de olika formerna heter och barnen har i veckan undersökt vilka geometriska former de kan hitta på Smaragden! 

Vi har pratat om cirklar, trianglar, kvadrater och rektanglar! 


Vi upptäckte att vissa var större, vissa var mindre och att cirklarna såg lite olika ut - fastän alla var cirklar. 


Barnen räknade på fingrarna hur många hörn trianglarna har och gjorde trianglar med våra händer!


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring," (Läroplan för förskolan, 2016, s10)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar