måndag 26 mars 2018

Vi utforskar bokstäver ännu mer!

Smaragden 
UTFORSKANDE 

Idag fick barnen i utmaning att använda sig av knappar och mosaikplattor för att skapa deras bokstäver och de hittade olika metoder för att utföra uppgiften! 
Barnen satt långa stunder och bekantade/utforskade bokstäverna med hjälp av ett annorlunda material. 
"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen." (Läroplan för förskolan, 2016, s.7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar