onsdag 18 april 2018

Allemansrätten och 100 språkligheten

Rubinen

Idag får en annan grupp av oss arbeta med allemansrätten. Denna grupp fick först diskutera begreppet allemansrätten. Vad skulle det kunna vara? Därefter läser pedagogen sagan om Ali, Sara och allemansråttan. Denna grupp fick sedan titta på när pedagogen visade upp små teatrar där barnen skulle säga stopp när de tycker att pedagogen gör något som är fel. Därefter får barnen själva göra teater för varandra och säga stopp när de tycker att det blir galet. Vi får berätta varför vi säger stopp och vad vi istället ska göra utifrån allemansrätten.

Denna grupp började även diskutera kring kost och vilka djur som vi kan äta. Vad är kokött? hur ser nötfärs ut? Kan vi äta tigrar? krokodiler? ormar? kaniner? Denna diskussion leder även till att barnen funderar kring varför vissa djur är fångade. Måste djur vara fångade?

Barnet är i skogen och dricker något. När hon är klar slänger hon förpackningen på marken. STOPP ropar de som tittar på. Varför säger ni stopp frågar flickan? Barnen berättar att hon inte får slänga skräp i naturen. vad ska jag göra istället? barnen berättar att hon måste ta med det hem eller slänga det i en papperskorg. Här vill vi att barnen ska få känner tillit till sin egen förmåga att visa en teater med ett syfte för sina kompisar. 
Era barn är väldigt engagerade och kan mycket om vad vi får och inte får göra i naturen. Ett av våra syften i Hållbar framtid är att ge era barn olika begrepp och allemansrätten är just ett begrepp som vi vill implementera hos era barn. Det gör vi genom att vi bland annat utforskar begreppet på olika sätt genom 100 språkligheten. 

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande". (Lpfö 98 rev 2016, s.7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar