onsdag 18 april 2018

Diddi diskar och barnen diskar

Pärlan:

Ett av Taborsbergs förskolas mål för att nå hållbar framtid är att stärka individen.
På Pärlan använder vi oss av projektet om Babblarna för att jobba med det. Vi läser om Babblarna och ser vad de gör. Därefter får barnen prova på att göra samma själva. -Vad händer därinne?  Dadda dansar:Då dansar vi också.


Diddi diskar. Då vill vi också ta fram vatten och diska.
Vi uppmuntrar barnen att prova och se att de kan själva.

"Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" 
(Lpfö 98/16, s.11)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar