torsdag 26 april 2018

Lärprocesser

Pärlan:

Barnen har börjat att bygga ihop klossar. Lärprocessen är i full gång. Det nya är att de själva kan sätta ihop. Tidigare har det varit så att barnet intresserat sig för att konstruera något och en vuxen fått byggklossarna av barnet och satt dem där barnet önskar. Pedagogen introducerar materialet för barnen och skapar intresse. Lärandet kan ske genom att den vuxne visar barnen hur man trycker ihop delarna. Vi bygger tillsammans många gånger. Nu är det några barn som bygger själva och andra barn tittar och lär sig av kompisen. Barnen härmar varandra och ett samlärande sker, d.v.s. gruppen använder ett utforskande arbetssätt och lär sig genom socialt samspel.


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälpav olika tekniker, material och redskap"   (Lpfö 98/16, s. 10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar